<<
>>
<<
>>

MAY GIEO HAT GONG

Price: Xin liên hệ
Warranty: 12 tháng
Description:

CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ TỰ ĐỘNG DÔNG DƯƠNG

Chúng tôi luôn đem đến cho bà con nông dân thiết bị hổ trợ cho ngành nông nghiệp.

nhằm mục đính thay thế việt làm thủ công truyền thống trên nương rẫy, đồng ruộng. giảm nhân công.